Засади діяльності

Сільські ради проводять діяльність у відповідності до законодавста України, зокрема

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”.